Budowa domu jako nieruchomości

Budowa domu jako nieruchomości

W myśl przepisów prawa każdy dom jest nieruchomością, a budowanie domu czyni z osoby, która zdecydowała się go postawić właściciela tejże nieruchomości. Ustawa, która reguluje te kwestie, wyróżnia trzy odmienne typy nieruchomości, a budując dom trzeba znać przynajmniej dwa z nich czyli nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości budynkowe. Nieruchomością gruntowa jest w tym wypadku działka, na której prowadzona jest budowa domu, zaś sam powstający dom stanowi nieruchomość budynkową. Z kolei z domu można wyodrębnić prawnie osobną część i stanie się ona wtedy nieruchomością lokalową. Dla każdej nieruchomości, niezależnie od jej typu musi zostać założona księga wieczysta, a wszelkie zmiany, jak na przykład sprzedaż czy kupno domu przez nowych właścicieli zostanie potwierdzone stosownym wpisem do księgi wieczystej danej nieruchomości. Budowanie domu wiąże się zawsze z koniecznością poznania wielu przepisów i pojęć z zakresu prawa budowlanego i pokrewnych dziedzin. Jednym z takich obco brzmiących słów, z którym z pewnością spotka się osoba budująca dom jest kataster. Oznacza on po prostu urzędowy, oficjalny spis budynków i gruntów. Służy on między innymi celom fiskalnym. Aby świeżo budowany dom zyskał status nieruchomości musi być wyodrębnioną własnością i zostać wpisany do rejestru katastralnego.