Pragnienia współczesnej rodziny

Czym charakteryzują się balustrady zabudowane?

Balustrady to niezwykle istotne elementy wykończeniowe schodów balkonów czy tarasów, które nie tylko pełnią funkcje estetyczną, ale przede wszystkim zwiększają nasze bezpieczeństwo. Balustrady mogą być wykonane z różnych materiałów i przyjmować różne formy. Gdyby próbować tu dokonać jakiegoś podziału, to główne kryterium dzieliłoby je na balustrady zabudowane i ażurowe. Te ostatnie składają się z szeregu poszczególnych elementów słupków tralek i poręczy. Są lekką i przejrzystą formą, bardzo często wykonywaną z drewna lub metalu. Z kolei balustrady zabudowane przyjmują postać niewielkiej ścianki. Mogą one stanowić konstrukcje monolityczne, wykonane np. z żelbetu. Mogą być także zbudowane ze zbitych ze sobą gęsto desek. Inny typ balustrady zabudowanej to balustrady murowane z kamienia czy z cegieł. Tego typu balustrady z pewnością są z pewnością o wiele bardziej mocne i solidne. Zapewniają one też większe poczucie prywatności. Działa to jednak dwie strony. Jeżeli wykonamy tego typu balustradę np. na balkonie czy trasie to ustrzeżemy się co prawda przed spojrzeniami sąsiadów czy przechodniów, ale sami też będziemy mieli w pewnym stopniu ograniczona widoczność, przynajmniej do poziomu balustrady. Z racji swojego zabudowania i użytego nieraz ciężkiego materiału balustrady zabudowane są też o wiele masywniejsze i cięższe. Z tego powodu ich wagę należy koniecznie uwzględnić w projekcie danego obiektu.