Inwestycje w nieruchomości mieszkalne

Inwestycje w nieruchomości mieszkalne

Jedną z najbezpieczniejszych lokat naszego kapitału będzie z pewnością inwestycja w rynek nieruchomości. Choć, co prawda ceny nieruchomości nie rosną już w takim tempie, jak to miało miejsce jeszcze przed kilku laty, to jednak w dalszym ciągu jest to jedna z najbardziej opłacalnych lokat kapitału. Obecnie na krajowym rynku nieruchomości można dostrzec pewien zastój, który mogą przerwać uruchomione ostatnio programy pomocowe dla osób zamierzających zakup domu. Na rynku nieruchomości największymi inwestorami są bez wątpienia firmy deweloperskie. Nie mniejszą rolę odgrywają również spółdzielnie mieszkaniowe. Te dwie grupy inwestorów tworzą łącznie pierwotny rynek nieruchomości. Na tym polu funkcjonuje obecnie około kilku tysięcy takich inwestorów. Ich działania zostało uregulowane w odpowiednich unormowaniach prawnych. Dużo więcej osoby decydujące się na inwestycje na tym polu mogą zarobić, kupując nieruchomość położoną poza granicami kraju. Szczególnie w nowych krajach unijnych, oraz krajach, które dopiero przygotowują się do wejścia do Unii Europejskiej, jak Chorwacja czy Turcja. Za każdym razem, gdy przeprowadzamy takie inwestycje musimy pamiętać, że są one długoterminowymi inwestycjami, nie ma sensu nastawiać się na duży zysk w krótkim czasie, gdyż nie taka jest ich charakterystyka.