Kiedy rozpocząć budowę domu

W Polsce ponad 90 procent obecnie budowanych domów jednorodzinnych wykonywanych jest metodą tak zwaną mokrą, a więc w technologii murowanej, gdzie spoiwem jest zaprawa cementowa. Taka technika budowy domu sprawia, że należy takie przedsięwzięcie przeprowadzać w odpowiednich warunkach atmosferycznych (w odróżnieniu od budowy domów drewnianych, a więc metoda suchą, kiedy to warunki atmosferyczne nie mają aż tak wielkiego znaczenia). Dlatego ważne jest, aby tak zgrać termin rozpoczęcia prac budowlanych, by zakończyć najważniejsze etapy budowy przed nastaniem zimy, a więc okresu czasu, kiedy mrozy mogą uniemożliwić prowadzenie dalszych prac, a nawet mogą spowodować, że ulegnie zniszczeniu wiele elementów, które już zostały na budowie domu wykonane (należy pamiętać, że większość zapraw cementowych nie znosi mrozu, temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza powodują, że beton nie będzie zastygał, zmieni swoje właściwości). Dlatego tak należy układać plan robót, by pierwsze prace, jak organizacje placu budowy i kopanie rowów pod fundamenty budynku czy piwnice, wykonać wczesna wiosną. W związku z tym jeszcze wiele miesięcy przedtem warto jest dopełnić wszelkie formalności urzędowe, aby mieć już wczesna wiosna w ręku wszelkie pozwolenia na budowę domu, jak też przyłączone już do naszej działki wszystkie media, które były możliwe do wykonania. Starać się należy, aby przed nastaniem zimy nasz dom był w stanie surowym zamkniętym, a najlepiej, kiedy będzie już w nim sprawna instalacja grzewcza.