Małe domki, szybsza budowa

Nie ulega wątpliwości, że także w sferze budownictwa następują pewne znaczące zmiany. Obecnie odchodzi się od budowania domów obszernych, dużych, można rzec wielopokoleniowych. Współcześnie bowiem bardziej preferowane są małe domki, parterówki, w których zasadniczo znajdują się jedynie wszystkie niezbędne pomieszczenia. Mniejsze domki mogą, aczkolwiek nie muszą wcale oznaczać mniejsze wymagania formalne. Oczywiście jak w przypadku każdego domu, trzeba dysponować odpowiednią działką, trzeba zapewnić doprowadzenie wszystkich mediów i dopiero potem możemy starać się o pozwolenie na budowę. Mniejszy domek to niewątpliwie mniejsze nakłady na etapie jego budowy. Zarówno stan surowy jak i cały etap wykończenia wnętrza budynku wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych, co zdecydowanie może się przekładać na czas wykonania poszczególnych etapów budowy takiego domu. Kiedyś większe domy były budowane z myślą o przekazywaniu ich następnym pokoleniom, ale dzisiaj już zmieniło się nieco myślenie ludzi. Wszak, gdy następne pokolenie nie pozostawało w tym domu, ale wyjeżdżało gdzieś, to taki dom pozostawał albo pusty, albo też jego utrzymanie często przerastało możliwości finansowe osób w nim zamieszkujących. Dlatego też obecnie bardziej preferowane są małe, wygodne domki, w których każdy metr kwadratowy powierzchni jest dokładnie zaplanowany.