Plac budowy domu i jego organizacja

Jednym z początkowych etapów budowy domu jest odpowiednie przygotowanie placu budowy, takie jego zorganizowanie, by z jednej strony wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami, a więc prawem budowlanym, z drugiej zaś by zapewniło to sprawne przebieganie poszczególnych etapów budowy domu, bez konieczności reorganizowania na placu budowy, co zabiera niepotrzebnie i dodatkowy czas, a może powodować i utratę pewnych środków. Tak więc po doprowadzeniu na teren budowy odpowiednich mediów, zapewnieniu drogi dojazdowej o odpowiedniej nawierzchni i twardości, a także po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń budowlanych, można przystąpić do ogrodzenia placu budowy – jest to szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa osób postronnych, które mogą trafić w pobliże naszego placu budowy, jak też i z uwagi na to, że będzie zapewnione większe bezpieczeństwo przedmiotów zgromadzonych na placu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżami. Oczywiście dobrze jest też wykonać odpowiednie oświetlenie placu budowy, również ze względów bezpieczeństwa, ale także i pod względem tego, że w razie konieczności wykonywania prac po zmroku będzie taka możliwość. Plac budowy powinien być wyposażony w druga bramę, jako wyjście ewakuacyjne, ponadto istotne jest odpowiednie jego oznakowanie przy pomocy tablicy informacyjnej.