Dobrze zaprojektowane mieszkanie

Te przeklęte urzędy

Utarło się w naszym kraju, że w urzędach panuje powszechna biurokracja i aby cokolwiek w nich załatwić, trzeba mieć wręcz anielską cierpliwość. Niestety, ale te powszechne przekonanie w wielu przypadkach sprawdza się w praktyce. Jednakże wcale nie oznacza to, że jest to taka niepisana reguła. Zgodnie z przepisami prawa, obowiązujące przy załatwianiu jakiejkolwiek sprawy zasady są równe dla wszystkich. Nie ulega wątpliwości, że sporo do załatwiania mamy w urzędach w przypadku, gdy chcemy uzyskać pozwolenie na budowę własnego domu. Oczywiście trzeba przede wszystkim dysponować projektem architektonicznym, w którym wszystkie aspekty powinny być zgodne z prawami sztuki budowlanej. Na pewno w urzędzie koniecznym będzie przedstawienie dokumentu, który będzie zawierał wszystkie warunki zabudowy. Ponadto koniecznym będą również inne dokumenty. Między innymi należy przedstawić dokumenty potwierdzające dostawę mediów, gazu, energii elektrycznej, stosowne oświadczenie wydane przez zarząd dróg, stosowny wypis z rejestru dróg oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dróg. Na każdej budowie należy ustanowić jej kierownika oraz założyć jej dziennik. Odpowiednie dla każdej budowy starostwo powiatowe powinno być powiadomione na co najmniej siedem dni wcześniej o fakcie rozpoczęcia danej budowy. Sporo tych formalności, choć to dopiero początek.