Technologia budownictwa pasywnego

Technologia budownictwa pasywnego

Coraz więcej nieruchomości powstaje w zgodzie z zastosowaniem technologii pasywnych. Domy pasywne to pomysł niemieckich budowniczych. Tego rodzaju konstrukcje zużywają nawet kilkakrotnie mniej energii, niż domy wykonane w tradycyjny sposób. Cechą rozpoznawczą budownictwa pasywnego jest bez wątpienia grubsza niż tradycyjnie warstwa izolacji cieplnej. Szczególnie grubsze są ściany zewnętrzne w takich domach pasywnych. Poddasze i podłoga, to również specjalnie opracowane i udoskonalone technologie budownicze. Instalacja okienna w domu pasywnym również spełnia energooszczędne wymagania. Gdy nosimy się z zamiarem budowy domu jednorodzinnego, skorzystanie z tej technologii może okazać się najlepszym obecnie rozwiązaniem. Z pewnością, jeśli chodzi o użytkowanie takiego mieszkania, to będzie ono generowała najniższe koszty. W budownictwie pasywnym konstruktorzy starają się możliwie najpełniej skorzystać z energii słonecznej. Z tego powodu w tym budownictwie większość okien jest zlokalizowana od strony południowej. Projekty domów pasywnych to zazwyczaj proste bryły. Proste konstrukcje zewnętrzne pozwalają na dodatkowe oszczędności energetyczne. Również materiały stosowane do budowania takich domów są inne niż w tradycyjnych domach. Są nieco droższe, lecz jest to opłacalna i szybko zwracająca się inwestycja.