Usługi agenta nieruchomości

Usługi agenta nieruchomości

Jednym z zawodów, z jakim można się spotkać na rynku nieruchomości jest zawód agenta pośredniczącego w obrocie nieruchomości. Jest to zawód licencjonowany, co oznacza, że do jego wykonywania potrzebna jest licencja nadana przez odpowiednią instytucję państwową. Agent nieruchomości zanim zostanie dopuszczony do egzaminu, po którym nadawane są licencje musi przejść bardzo długą drogę, związaną ze skończeniem studiów na kierunku dotyczącym zarządzaniem nieruchomościami, oraz musi ukończyć studia podyplomowe. Większość agentów pośredniczących w transakcjach na rynku nieruchomości pracuje w biurach nieruchomości. Samodzielnie pracujące agenci są rzadko spotykani. W naszym kraju działa około kilku tysięcy takich podmiotów. Gdy planujemy zakup, sprzedaż, albo wynajem nieruchomości czy to mieszkalnej czy niemieszkalnej z pewnością bardzo pomocne będą usługi właśnie takiej osoby. Przede wszystkim takie usługi są wskazane, gdy sprzedającemu zależy na czasie. Znajomość danego rynku przez agenta nieruchomości ma tutaj decydujące znaczenie. Konkurencyjnym dla agentów nieruchomości stosunkowo nowym zawodem jest zawód stylisty nieruchomości. Zakres obowiązków stylisty nieruchomości jest praktycznie taki sam, jak agentów, z tymże musi on jeszcze posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu aranżacji wnętrz.